dilluns, 11 de gener del 2016

Altres goigs de Manresa I

Goigs del gloriós Apóstol Sant Pau.
QUES CANTEN EN LA SUA CAPELLA EXTRAMUROS DE LA CIUTAT DE MANRESA.
IMPRENTA ROCA 1875.
Puig en alta gerarquia
sou dignament exaltat:
Siau nostre amparo y guia
sant Pau apóstol sagrat.

Quant anaveu á Damasco
per cristians conquistar,
per lo camí encontràreu
al quins te tots de salvar;
y vent vostra valentía
del cavall vos ha llansat.

De la ditxosa caiguda
sens vista váreu quedar,
y sens ella coneguéreu
la llum queus venia á dar;
Senyor, que voleu que fassa
al punt li haveu demanat.
...
Puig contra tot mal de espalma
sou singular advocat:
Siau nostre amparo y guia
sant Pau apóstol sagrat


Foto del blog arquitecturamedievalGoigs a Sant Lluc Evangelista.
GREMI D'ARTISTES I DE METGES DE MANRESA. GOIGS A LLAOR DEL GLORIÓS SANT LLUC EVANGELISTA, PATRÓ DE METGES I ARTISTES.
Música: Eudalt Pla
Lletra: Genís Padrós
Dibuixos: Joan Vilanova
Imprenta Sant Josep

Puix mostreu la llum divina
de la Nova Llei d'amor
O Sant Lluc, vostra doctrina
feu que ens guiï en la foscor.

De la noble Antioquia
metge il·lustre, prest heu vist
la salut que al món venia
de la Creu de Jesucrist
i apreneu la medicina
que guareix tota dolor.

Bull el zel en vostres venes,
ho doneu tot als humils
i seguiu de Tars a Atenes
a l'Apòstol dels Gentils
Rera vostre ja germina
la fe santa amb abundor.

Amatent quan us reveli
l'Esperit els seus secrets
escriureu un Evangeli
i l'hermós llibre dels fets;
clara font que ens il·lumina
i ens sodolla de dolçor.

Bell pintor us diu la historia
de la Verge que us somriu
i s'estén la vostra glòria
en el camp decoratiu,
puix d'inspiració divina
trobà en vos un ric tresor.

Us fa honor avui Manresa
i els seus metges i pintors
us han dut la flama encesa
dels seus vots i els seus amors
nova estela els encamina
en la vostra germanor.

Beneïu la seva vida
inspireu-los en la fe
i la terra dolorida
trobi en ells el nord serè
que si el món és una espina
tingui bàlsam i color.
Goigs a Sant Cristòfol.

GOIGS DEL GLORIOS SANT CRISTOFOL, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE LA SEU DE MANRESA (Any 1858 Imprenta de Pau Roca)

Puig teniu tants grans honors
seu de Jesus tan amat:
Pregau per los pecadors
Cristofol mártir sagrat.

Vos Cánaneo nasquereu
entre la gentilitat,
en la Licia meresquereu
ser del Cel adoctrinat;
predicant ab gran fervor
la llum de la veritat.
...
De tota la Ciutat venen
à vostre Santa Capella
y à Manresa la tenen
per consol de tota aquella;
per curar de tots dolors
vos prenén per advocat.
...
Puig ab eterns resplandors
en lo Cel sou coronat:
Pregau per los pecadors
Cristofol mártir sagrat.http://algunsgoigs.blogspot.com.es/2014/07/goigs-sant-cristofol-manresa-bages.html


Goigs a la Mare de Déu de la Guia.
Imprenta Lluis Roca 1874
Si es guia el que en Vos sia,
Títol de vostres favors:
Corretgiu nostres errors
Mare de Déu de la Guia.

Be contesta Manresa
La immemorial pietat,
Contar llarga antiguetat
Aquest titol de noblesa;
Fentla igual als moradors
Als sigles de sa fè pia.

Als ulls petit edifici
Pareix aquest Santuari,
Mes en ell, inmens sacrari
Troba lo afligit Patrici;
La ciutat sos amats cors
Os remet en romeria.
...
Vos de Ignasi sou estada
La directora, y fins ara
Conservau la vostra cara
Sempre á sa Cova girada;
Y si os mudan los autors
Son burlats en sa porfía.
...
A Vos estrella del dia
Dirigim nostres clamors:
Donaunos salut y alegria
Y també vostres favors.


Foto Wikipedia

Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu.
GOIGS A N. SRA. EN LO TRIUNFANT MISTERI DE SA GLORIOSA ASSUMPCIÓ, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE LA SEU DE MANRESA.
Imprenta Pau Roca 1852.

Vostra Assumpció Senyora,
Tots cantám ab alegria:
Siaunos desde aquest dia
En lo Cel gran Protectora.

O Jerusalem dichosa,
O santa Ciutat de Deu,
Vuy es quant ta gloria veu
Del jardí la millor rosa!
Maria es la flor hermosa,
Que á tot lo cel enamora.
...
Aquesta Ciutat agrahida
A las gracias que ha rebut,
Tindrá sempre per tribut
Honrarvos tota la vida;
Vos seréu sa Prelegida,
Sa advocada y defensora.

Puig sou Mare de Esperansa,
Y de tots benefactora:
Repetim ab confiansa
Siau nostra Protectora.Goigs a la Mare de Déu de Montserrat de Manresa.
Lletra: A.V. Prevere
Santa Imatge venerada
per nostra lleal ciutat
Siau la nostra advocada
Regina de Montserrat.
...
Oh dolsa Vèrge María
regnèu sempre mès aquí
puig Manrèsa en Vos confia
feune vòstre hermós jardí,
ciutat a Vos consagrada,
es un llòc sant y sagrat.


Goigs a llaor de Santa Isabel, Reina de Portugal.
Patrona dels Perfumistes de la ciutat de Manresa.
Lletra: P. Andreu de Palma de Mallorca
Música: Nicanor Pérez
Imprenta: Ferrer Vilar
Regina de Portugal
exemplar de santedat:
deixeu-nos per caritat
vostre perfum divinitat.


Foto de mscperu.org

Goigs a Santa Teresa de Jesús
GOZOS EN LOOR DE LA SERAFICA MADRE Y DOCTORA Santa Teresa de Jesús singular restauradora de la primitiva observancia del florido Carmelo (convent del Carme)
Manresa: Imp. de Roca, S. Miguel, 15.

En la Iglesia del Carmelo
de la Ciudad de Manresa

vuestros devotos, Teresa,
en Vos buscan su consuelo:
aquí os tegen con anhelo
la gala de amor preciosa.
Goigs de Maria Santisima que li cantan los individuos de la Germandat de la Misericordia, en la Ciutat de Manresa
Artista: Roca, Pau
Manresa : Imprenta de Pau Roca, any 1860


Per saber-ne més:
Altres goigs de Manresa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada