Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Goigs. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Goigs. Mostrar tots els missatges

dijous, 4 de febrer de 2016

Altres goigs de Manresa II

Goigs a llaor del gloriós Sant Ignasi de Loyola
Dibuix: Joan Vilanova
De l'excelsa Companyia
gran Fundador,
nostre cor en vos confia
sant Ignasi i us envia
l'himne ardent del seu amor.
Foto Wikipedia
http://bibliogoigs.blogspot.com.es/2013/07/goigs-sant-ignasi-de-loiola-la-seva.html


Goigs de sant Maure Abat
Advocat de tots los que se troban molestats de algun dolor, los cuals se cantan en la Seu de Manresa.
Puig que sou tan estimat
De nostre Deu y Senyor:
Guardaunos de tot dolor
Gloria Sant Maure Abat.
http://bibliogoigs.blogspot.com.es/2013/01/goigs-de-sant-maure-la-seva-festa-es-el.html


Goigs de Sant Ignasi de Loyola Malalt
En la Noble y Caritativa casa de Amigant
Imprenta Roca 1958
Vostras virtuts alcansaunos,
de quan estabau malalt.
Sant Ignasi deslliuraunos
del pecat y de tot mal.
Foto de manresaturisme.cat

http://bibliogoigs.blogspot.com.es/2010/07/goigs-de-sant-ignasi-de-loiola-la-seva.html

Goigs de l'Assumció
GOIGS A N. SRA. EN LO TRIUNFANT MISTERI DE SA GLORIOSA ASSUMPCIÓ, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE LA SEU DE MANRESA.
Estampa de Pau Roca 1852
Vostra Assumpció Senyora,
Tots cantám ab alegria:
Siaunos desde aquest dia
En lo Cel gran Protectora.

O Jerusalem dichosa,
O santa Ciutat de Deu,
Vuy es quant ta gloria veu
Del jardí la millor rosa!
Maria es la flor hermosa,
Que á tot lo cel enamora.
...
Aquesta Ciutat agrahida
A las gracias que ha rebut,
Tindrá sempre per tribut
Honrarvos tota la vida;
Vos seréu sa Prelegida,
Sa advocada y defensora.

Puig sou Mare de Esperansa,
Y de tots benefactora:
Repetim ab confiansa
Siau nostra Protectora.
http://algunsgoigs.blogspot.com.es/2013/08/goigs-lassumpcio-de-la-mare-de-deu-seu.html

Goigs del Estatut 1932
Publicat al setmanari La Lluna de Manresa. Any 1, 1931, 14 d'agost, núm.2, pàgina 1.(cicle de goigs profans)
Música: Mestre Padilla
O Verge de la Salut,
sigueu nostra protectora,
defenseu-nos l'Estatut
ara i sempre i a tothora.

http://bibliogoigs.blogspot.com.es/2010/06/goigs-del-estatut-la-lluna-manresa-1931.html


Goigs a la venerable Àngela Serafina Prat
Manresana fundadora del primer monestir hispànic de Clarisses Caputxines
Gràfiques Perramon 1986.
Puix com Mare Caputxina
refulgiu amb celsitut,
Venerable Serafina,
Imploreu-nos la virtud!
Cuadre de 1896, en la Galeria de Manresans Il.lustres de l'Ajuntament de Manresa.Cobles a Nostra Senyora dels Dolors
Que es canten a la Col.legiata Basílica de la Seu de Manresa.
Melodia: Mossèn Josep Maria Bassiana i Bach
Imprenta Copi-Gràfic 1999.
De set espases ferida
us mirem trista i plorosa.
Verge i Mare Dolorosa,
socorreu aquell que us crida.

Goigs del Gloriós  martir Sant Mamét
Que se veneran en la Iglesia de Santa Clara de Manresa
Imprenta de Pau Roca.
Puix sou de Deu tan amat,
y en tota virtut perfet:
Guardaunos de tot pecat
ó valerós San Mamet.
Foto: Wikipedia

http://bibliogoigs.blogspot.com.es/2010/08/goigs-de-sant-mamet-la-seva-festa-es-el.html

Goigs a llaor del gloriosissim Pare Sant Ignasi de Loiola
Patró dels exercitants
Text de Francesc de B. Lladó.
1956.
Puix seguim la vostra escola
que és escola de fer santa:
Sant Ignasi de Loiola
vetlleu pels Exercitants.
Foto: Wikipedia
http://bibliogoigs.blogspot.com.es/2009/07/goigs-sant-ignasi-de-loiola-la-seva.html

Goigs als beats màrtirs Maurici i Lluís Bertran.
GOIGS DELS BEATS MAURICI I LLUÍS BERTRAN, GERMANS DE SANT JOAN DE DÉU DE LA COMUNITAT DE MANRESA, MÀRTIRS DE LA FE I DE L'HOSPITALITAT EN LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA DE L'ANY 1936.
Lletra: Climent Forner
Música: Mn. Joan Bajona
Puig ningú testimonia
com el màrtir la fe en Crist:
deu-nos vostra valentia,
Fra Maurici i Fra Lluís.

Sou Germans Hospitalaris,
Fills de Sant Joan de Déu;
astres extraordinaris,
de nit fosca dia en feu;
nit que tot ho enfosquiria,
la del mal any trenta-sis.

De Navarra i onsevulla,
a Manresa heu arribat
acollint-vos a La Culla
al davant de Montserrat.
Sort tindríeu de Maria
amb rosaris sempre als dits!
...Goigs històrics de Ntra. Senyora del Bon Succés. 
Patrona del Barri de Puigterrà de la ciutat de Manresa.
Gràfiques Bausili 1961Goigs en honor de Ntra. Sra. de Valldaura 
que's venera en la ciutat de Manresa
Manresa: Imp. Cors, 1946
Imp. de Sant Josep, 1975

Goigs en alabansa de nostra Senyora de Valldaura venerada en la sua Capella de la Ciutat de Manresa
Gravadro: Pau Roca 1823.


Goigs ab que la ciutat de Manresa desitja
recompensar los agravis comesos en la real persona de Jesús Sacramentat per los seguidors del sistema lliberal.


Per saber-ne més:
Altres goigs de Manresa

http://bibliogoigs.blogspot.com.es/search/label/Manresa

http://algunsgoigs.blogspot.com.es/2011/05/goigs-la-mare-de-deu-de-montserrat-de.html

http://www.rostoll.cat/obaga/Faristol/Goigs/BB_Vic.htm

dilluns, 11 de gener de 2016

Altres goigs de Manresa I

Goigs del gloriós Apóstol Sant Pau.
QUES CANTEN EN LA SUA CAPELLA EXTRAMUROS DE LA CIUTAT DE MANRESA.
IMPRENTA ROCA 1875.
Puig en alta gerarquia
sou dignament exaltat:
Siau nostre amparo y guia
sant Pau apóstol sagrat.

Quant anaveu á Damasco
per cristians conquistar,
per lo camí encontràreu
al quins te tots de salvar;
y vent vostra valentía
del cavall vos ha llansat.

De la ditxosa caiguda
sens vista váreu quedar,
y sens ella coneguéreu
la llum queus venia á dar;
Senyor, que voleu que fassa
al punt li haveu demanat.
...
Puig contra tot mal de espalma
sou singular advocat:
Siau nostre amparo y guia
sant Pau apóstol sagrat


Foto del blog arquitecturamedievalGoigs a Sant Lluc Evangelista.
GREMI D'ARTISTES I DE METGES DE MANRESA. GOIGS A LLAOR DEL GLORIÓS SANT LLUC EVANGELISTA, PATRÓ DE METGES I ARTISTES.
Música: Eudalt Pla
Lletra: Genís Padrós
Dibuixos: Joan Vilanova
Imprenta Sant Josep

Puix mostreu la llum divina
de la Nova Llei d'amor
O Sant Lluc, vostra doctrina
feu que ens guiï en la foscor.

De la noble Antioquia
metge il·lustre, prest heu vist
la salut que al món venia
de la Creu de Jesucrist
i apreneu la medicina
que guareix tota dolor.

Bull el zel en vostres venes,
ho doneu tot als humils
i seguiu de Tars a Atenes
a l'Apòstol dels Gentils
Rera vostre ja germina
la fe santa amb abundor.

Amatent quan us reveli
l'Esperit els seus secrets
escriureu un Evangeli
i l'hermós llibre dels fets;
clara font que ens il·lumina
i ens sodolla de dolçor.

Bell pintor us diu la historia
de la Verge que us somriu
i s'estén la vostra glòria
en el camp decoratiu,
puix d'inspiració divina
trobà en vos un ric tresor.

Us fa honor avui Manresa
i els seus metges i pintors
us han dut la flama encesa
dels seus vots i els seus amors
nova estela els encamina
en la vostra germanor.

Beneïu la seva vida
inspireu-los en la fe
i la terra dolorida
trobi en ells el nord serè
que si el món és una espina
tingui bàlsam i color.
Goigs a Sant Cristòfol.

GOIGS DEL GLORIOS SANT CRISTOFOL, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE LA SEU DE MANRESA (Any 1858 Imprenta de Pau Roca)

Puig teniu tants grans honors
seu de Jesus tan amat:
Pregau per los pecadors
Cristofol mártir sagrat.

Vos Cánaneo nasquereu
entre la gentilitat,
en la Licia meresquereu
ser del Cel adoctrinat;
predicant ab gran fervor
la llum de la veritat.
...
De tota la Ciutat venen
à vostre Santa Capella
y à Manresa la tenen
per consol de tota aquella;
per curar de tots dolors
vos prenén per advocat.
...
Puig ab eterns resplandors
en lo Cel sou coronat:
Pregau per los pecadors
Cristofol mártir sagrat.http://algunsgoigs.blogspot.com.es/2014/07/goigs-sant-cristofol-manresa-bages.html


Goigs a la Mare de Déu de la Guia.
Imprenta Lluis Roca 1874
Si es guia el que en Vos sia,
Títol de vostres favors:
Corretgiu nostres errors
Mare de Déu de la Guia.

Be contesta Manresa
La immemorial pietat,
Contar llarga antiguetat
Aquest titol de noblesa;
Fentla igual als moradors
Als sigles de sa fè pia.

Als ulls petit edifici
Pareix aquest Santuari,
Mes en ell, inmens sacrari
Troba lo afligit Patrici;
La ciutat sos amats cors
Os remet en romeria.
...
Vos de Ignasi sou estada
La directora, y fins ara
Conservau la vostra cara
Sempre á sa Cova girada;
Y si os mudan los autors
Son burlats en sa porfía.
...
A Vos estrella del dia
Dirigim nostres clamors:
Donaunos salut y alegria
Y també vostres favors.


Foto Wikipedia

Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu.
GOIGS A N. SRA. EN LO TRIUNFANT MISTERI DE SA GLORIOSA ASSUMPCIÓ, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE LA SEU DE MANRESA.
Imprenta Pau Roca 1852.

Vostra Assumpció Senyora,
Tots cantám ab alegria:
Siaunos desde aquest dia
En lo Cel gran Protectora.

O Jerusalem dichosa,
O santa Ciutat de Deu,
Vuy es quant ta gloria veu
Del jardí la millor rosa!
Maria es la flor hermosa,
Que á tot lo cel enamora.
...
Aquesta Ciutat agrahida
A las gracias que ha rebut,
Tindrá sempre per tribut
Honrarvos tota la vida;
Vos seréu sa Prelegida,
Sa advocada y defensora.

Puig sou Mare de Esperansa,
Y de tots benefactora:
Repetim ab confiansa
Siau nostra Protectora.Goigs a la Mare de Déu de Montserrat de Manresa.
Lletra: A.V. Prevere
Santa Imatge venerada
per nostra lleal ciutat
Siau la nostra advocada
Regina de Montserrat.
...
Oh dolsa Vèrge María
regnèu sempre mès aquí
puig Manrèsa en Vos confia
feune vòstre hermós jardí,
ciutat a Vos consagrada,
es un llòc sant y sagrat.


Goigs a llaor de Santa Isabel, Reina de Portugal.
Patrona dels Perfumistes de la ciutat de Manresa.
Lletra: P. Andreu de Palma de Mallorca
Música: Nicanor Pérez
Imprenta: Ferrer Vilar
Regina de Portugal
exemplar de santedat:
deixeu-nos per caritat
vostre perfum divinitat.


Foto de mscperu.org

Goigs a Santa Teresa de Jesús
GOZOS EN LOOR DE LA SERAFICA MADRE Y DOCTORA Santa Teresa de Jesús singular restauradora de la primitiva observancia del florido Carmelo (convent del Carme)
Manresa: Imp. de Roca, S. Miguel, 15.

En la Iglesia del Carmelo
de la Ciudad de Manresa

vuestros devotos, Teresa,
en Vos buscan su consuelo:
aquí os tegen con anhelo
la gala de amor preciosa.
Goigs de Maria Santisima que li cantan los individuos de la Germandat de la Misericordia, en la Ciutat de Manresa
Artista: Roca, Pau
Manresa : Imprenta de Pau Roca, any 1860


Per saber-ne més:
Altres goigs de Manresa

dijous, 3 de setembre de 2015

Goigs de l'església de la Salut de Viladordis


Goigs a la Mare de Déu de la Salut de Viladordis.
Imprenta Roca 1867
Hermosa estrella del dia,
de la matinada aurora.
Siau nostra protectora,
arca de salut, Maria.

Sou flor de virginitat,
sou mirall de la puresa,
Mare de tota vellesa
antes y despres del part:
del pobre desconsolat
sou amparo, llum y guia.
...
Ab respecte y reverencia
aquesta Imatge sagrada
fou de sant Ignasi honrada
com á Mare de clemencia;
per Vos, demaná ciencia,
per fundar la Companyía.
...
Viladordis, petit poble,
que ab devoció vos venera,
troba de tota manera
en Vos esperansa doble;
vostra protecció es noble
per aquell que de Vos fia.

Aquest poble te probat,
que per tot dolor y mal
sou medicina cordial:
si de cor vos ha invocat,
prompte se veu deslliurat
del cástich que lo afligía.
...
Deu per Vos los bens envia,
siaunos pues mediadora:
Soberana Emperadora,
Mare de Jesus Maria.


Música: Àngel Noguera
Imprenta Pau Roca 1848

Càntic a la Mare de Déu de la Salut de Viladordis
Música: Mn. Miquel Augé
Brillant Estrella,
Rosa i Poncella,
de Viladordis vida i salut.
Siau Madona
nostra Patrona
de Viladordis el ferm escut.

Som la fillada
de l'encontrada,
per Vós, Maria, deixem la llar;
ens plau cantar-vos
i visitar-vos
i dir-vos Salves en vostre altar.

Tres cops al dia
l'Ave Maria
per tres vegades repetirem;
com nostres pares
tots els confrares
el Sant Rosari us resarem.

Ja fa centúries
que a voladúries
ve tot el poble Viladordà,
sent Vós Princesa
d'aital bellesa
qui no us estima i estimarà?

Siau Regina
Mare Divina
de nostra pensa, de nostres cors,
qui s'enamora
de Vós, Senyora,
us fa la Mare dels seus amors.

Siau, Senyora,
la bella aurora
de nostres cases, de nostres camps,
nostra esperança
l'Arc de bonança
de Viladordis el parallamps.

Gireu, Maria,
en l'agonia
en vers nosaltres, els vostres ulls,
vostra mirada
tan demanada,
podrà salvar-nos de grans esculls.

http://algunsgoigs.blogspot.com.es/2013/07/goigs-la-mare-de-deu-de-la-salut.html

Goigs nous a la Mare de Déu de la Salut de Viladordis.
Lletra: Lluís Badia i Torras
Música: Àngel Noguera i Alegre
Hermosa Estrella del dia
De la matinada Aurora:
Siau nostra protectora
Arca de la Salut, Maria.

Veieu com ens roda el cap
Entre el progrés i la guerra?
Veieu com l'enuig aterra
L'ignorant i aquell que sap,
I valent no en queda cap?
Vós que sou l'Alba del Dia.

Ens roseguen els orgulls
Perquè sabem de la vida
Una volva mig partida
I encara ens hi fem embulls.
Per fugir de rars antulls
I endevinar bé la vida.

Cap revista no ho ha escrit
Ni la tela no ho projecta
Mes Vós sou l'ésser perfecte
Al pobre món concedit.
Tots els Testaments ho han dit
I ho rubriquen nit i dia.

La mirada vostra clara
—Ben bonica, a fe de món—
No s'imita ni es confon
Amb les serps que corren ara,
Sou del Fill la Verge Mare
Perquè el Pare així ho volia.

Si vau ser dona de poble
Cuidant bé el marit, el Fill,
L'aviram i el camp de mill,
Preserveu la virtut noble
Del qui fa, amb les mans, un moble
Del qui inventa poesia.

Viladordis us venera
Amb cançons i llums i flors,
I us ha fet d'amor un clos
D'una admirable manera,
Avui, com mil anys enrera
Acolliu qui en vós confia.

Si féreu d'Ignasi un sant
—Que us pregava sense treva
Amb la fe valenta seva,
Quan no ho era, encara tant
Empenyeu-nos endavant
Cap al bé i a l'harmonia.

Puix que havent passat molts anys
De llavors, del temps la roda
Caducava alguna moda
Però queden molts paranys,
Aparteu-nos els lleganys
I del cel feu-nos de guia.

Deu-nos pau i dignitat
—Com Vós les doneu, tan netes—
Des del Bosc de les Marcetes
Fins al cim del Montserrat.
Mare del somriure alat,
Far de llum i d'alegria.

Dels mil anys tombant la vida,
I en la ruta perdedora,
Siau nostra protectora
Arca de Salut, Maria.Aplec de Viladordis a principis de XX (Arxiu Jaume Pons)
Goigs a sant Ignasi de Loiola de la Salut de Viladordis.
Lletra: Anònim 1780
Música: Àngel Noguera i Alegre
1999
Puig volèm que 'l cor s' abrasi
Ab l' amor que 'us consumia:
Alcansaunos sant Ignasi
Ser ben devots de Maria.

Seguint la santa pobresa
Per Viladordis passabau
Y á can Mercetas captabau
Com ho feyau en Manresa,
Entrant abans ab prestesa
A saludar á Maria.

En eix temple parroquial
De la Mare de Salut
Tresors grans hi habeu rebut
De la gracia Divinal,
Los vehins memoria tal
Celebran ab alegria.
...
Puig que en vida edificau
Aqueix terme, Sant gloriós,
Benehiunos piadós
Ara que en lo cel reynau,
Feu que tots morint en pau
Siam de vostra companyía.Goigs a la Mare de Déu de l'Autopista.
Lletra: Mn. Sabastià Molina
Música: Àngel Noguera i Alegre

Quan un fill us perd de vista
i de Vós no en fa cabal:
Parallamps de l'Autopista
sou del cel el camí ral!

Als afores de Manresa
en un lloc de vinya i blat
ningú hi palpa l'orfanesa:
el Bon Déu l'ha assolellat.
Fa mil anys que un gran artista
us bastia aquest Casal.
...
És mig món que tafaneja
Viladordis i els voltants.
Prop de Vós quilometreja
un esplet de ciutadans.
I s'encanta el paisatgista
amb l'Emita del bancal.
...
Accepteu-nos a la llista
dels qui piulen al Nial:
Parallamps de l'Autopista
sou del cel el camí ral!

Fotos de manresaturisme.cat
Per saber-ne més: